Prowizje

Prowizja od obrotu kontraktami CFD na waluty i metale szlachetne na rachunku Admiral.Prime

Stawki Prowizji

Waluta rachunku Stawka prowizji na 1.0 lot
Forex & Spot Gold Spot Silver
BGN 5.0 0.5
CHF 3.0 0.3
CZK 75.0 7.5
EUR 3.0 0.3
GBP 2.0 0.2
HRK 20.0 2.0
HUF 850.0 85.0
PLN 12.5 1.3
RON 12.5 1.3
USD 3.0 0.3

Formuła

Prowizja jest pobierana za 1.0 lot wartości transakcji na rachunku Admiral.Prime. Prowizja dotyczy pojedynczej transakcji. Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia. Poniższa formuła przedstawia sposób kalkulacji wartości prowizji:

Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2

Gdzie:

Wielkość kontraktu = Wolumen obrotu w lotach

Dla rynku Forex:

1 lot = 100.000 jednostek waluty bazowej. Waluta bazowa to waluta występująca w parze walutowej jako pierwsza (np. 1 lot pary EURUSD = 100.000 EUR)

Dla metali szlachetnych:

1 lot = 500 troy oz. spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku - prowizja określona przez Admiral Markets dla waluty depozytowej rachunku.

Poniższe przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób kalkulacji wartości prowizji.

Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Stawka prowizji dla EUR: 3.0
 • Instrument: USDCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w EUR) = 1 lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: CHF
 • Stawka prowizji dla CHF: 3.0
 • Instrument: EURCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w CHF) = 1 lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Przykład 3

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: GBP
 • Stawka prowizji dla GBP: 2.0
 • Instrument: XAUUSD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w GBP) = 1 lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na akcje na rachunku Admiral.Markets

Formuła

Prowizja w kwocie 0.10 USD jest pobierana za obrót 1 kontraktem CFD na akcje na rachunku Admiral.Markets. Dla kontraktów CFD na akcje 1 lot wynosi 100 kontraktów CFD. Prowizja dla 1 lota wynosić będzie 0.10 USD * 100 CFD = 10 USD. Poniższe przykłady pomogą lepiej zrozumieć sposób obliczania wielkości prowizji.

Istotne kwestie:

Kontakt różnicy kursowej (CFD) - instrument pochodny, pozwalający wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, jednocześnie nie będąc właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów.

Różnice w cenach otwarcia i zamknięcia pozycji na kontraktach CFD na akcje nie mają wpływu na wielkość pobranej prowizji.

Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 1 lot
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 575.15

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (1 lot * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * 1 = 10 USD

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 10 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 571.15
 • Kurs EURUSD: 1.33961

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (EUR)
 • Prowizja (w USD) = (10 lotów * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * (1/1.33961) = 100 USD/ 1.33961 = 74.65 EUR