Autochartist

Autochartist to najbardziej zaawansowane narzędzie do rozpoznawania wzorców formacji i Fibonacciego. Technologia pozwala obserwować klientom tysiące instrumentów 24 godziny na dobę , automatycznie identyfikując okazje do inwestowania, jeśli takie wystąpią. Z mechanizmem rozpoznawania formacji, stale monitorowanych rynków takich jak Forex, Akcji, Indeksów i Rynków Towarowych, inwestorzy są informowani w ciągu kilku minut o wykrytych formacjach. Oferuje ponadto funkcję umożliwiającą inwestorom poznawanie ważnych informacji statystycznych o instrumentach, na których handlują. Pomaga to przy ustalaniu poziomów stop loss lub take profit oraz zapewnia lepszą ocenę ryzyka i [link]zmienności[/link].

Dodatki do MetaTrader 4:

Wszystkie funkcje Autochartist mogą być dołączone do MT4 dzięki specjalnej wtyczce, której instalacja zajmuje 30 sekund. Obejmuje ona formacje cenowe, formacje Fibonacciego i statystyki. Inwestorzy mogą teraz łatwo uruchomić wersję przeglądarkową Autochartist bez konieczności ponownego logowania się na platformę. Potencjalni partnerzy brokera nie są już zmuszeni do lokowania żadnych zasobów technicznych, aby oferować Autochartist swoim posiadaczom rachunków. Ten sposób dostarczania sygnałów Autochartist jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów regularnie korzystających z MetaTrader i dla których Autochartist odgrywa ważną rolę w egzekucji handlowej.

Formacje cenowe

System ten odpowiada za automatycznie rozpoznawanie najczęściej pojawiających się na wykresie cenowym formacji technicznych. Admiral.Autochartist dokona również oceny siły danego sygnału transakcyjnego oraz prawdopodobieństwa jego realizacji, jak również wskaże najbardziej dogodne poziomy zajęcia pozycji rynkowej oraz zdefiniowania poziomów TakeProfit/StopLoss. W momencie rozpoznania formacji cenowej system powiadomi inwestora o tym fakcie poprzez sygnał dźwiękowy oraz wizualny, jak również wykreśli przybliżony kształt formacji cenowej.

Formacje Fibonacciego

System mający na celu rozpoznanie formacji Fibonacciego. Admiral.Autochartist ma za zadanie pomóc w identyfikacji formacji takich jak ABCD, Gartley oraz Butterfly, jak również w zdefiniowaniu kluczowych poziomów wsparcia, oporu oraz poziomów Stop Loss i Take Profit.

Kluczowe poziomy

Kluczowe Poziomy Autochartista to analiza techniczna poziomów wsparcia i oporu. Inwestorzy są powiadamiani gdy cena zbliża się lub oddala od ważnego poziomu, który jest automatycznie identyfikowany przez Autochartist.

Statystyki

Narzędzie pozwalające inwestorowi na dostęp do statystyk istotnych ruchów cenowych na rynku Forex. Informacje te są niezbędne dla każdego inwestora pracującego nad stworzeniem własnej strategii inwestycyjnej lub korektą założeń aktualnie stosowanej strategii.

Statystyki oferują m.in.:

  • Średni ruch pipsa w określonych ramach czasowych
  • Prawdopodobne spadki lub wzrosty (oparte na historii)
  • Maksymalne przewidywane ruchy cenowe (statystyczne wzrosty i spadki) w różnych ramach czasowych
  • Prognozowane ruchy cenowe dzienne i godzinowe

Jako ważny element Autochartist, razem z Formacjami Cenowymi i Fibonacciego, Statystyki pomagają inwestorom ustalić poziomy sell stop i take profit, jak również określić poziom ryzyka i wybrać odpowiednie dla nich instrumenty finansowe.

Raporty rynkowe

Raporty Rynkowe są generowane automatycznie przy użyciu zaufanego mechanizmu rozpoznawania formacji. Porównywalne pod każdym względem do raportów analizy technicznej stworzonej przez człowieka (poza tym, że nie są one stronnicze), są dostarczane przy absolutnych ułamkowych kosztach.

Pozwala to brokerom na zapewnienie raportów terminowych raportów (z możliwością ich oznakowania) za pośrednictwem e-maila lub strony internetowej, w różnych językach. Rynki i instrumenty określone w raportach można wcześniej przeanalizować, aby przygotować zawartość odpowiednio do określonych odbiorców.

Menedżerowie mogą również korzystać z Raportów Rynkowych Autochartist aby pokazać klientom, że skupiają się na tym, co dzieje się na rynkach podczas całego dnia.

Podsumowując:

  • Dostarczane we wcześniej ustalonym czasie i w regularnych odstępach czasu
  • Konfigurowalne dla niektórych rynków/instrumentów
  • Szeroka gama języków
  • Dostarczane przez stronę web
  • Możliwość otrzymywania na e-mail

Analiza wpływu wydarzeń

Autochartist współpracuje z Econoday aby zaoferować klientom nowe i innowacyjne narzędzie - Event Impact Analysis. Jest to proste narzędzie pozwalające na odczytywanie raportów wizualnych pokazujących wpływ wydarzeń rynkowych na rynek Forex. To narzędzie daje inwestorom treściwy przegląd aktualnego wpływu wydarzeń gospodarczych mających rzeczywisty wpływ na poszczególne pary walutowe. Narzędzie Event Impact Analysis jest dostępne na stronie internetowej Econoday. Możliwości filtrowania informacji według kraju, wydarzeń i par walutowych pozwala inwestorowi na handel z lepszą świadomością wydarzeń ekonomicznych.